Nieuws

  50 jaar Berendrecht-Zandvliet-Lillo 09.03.2007

De Antwerpse haven heeft zijn economische expansie te danken aan zijn ligging. De 20 e eeuw zorgde voor een explosieve vooruitgang. Hoewel onderbroken door 2 wereldoorlogen is het stadsgrondgebied steeds aangegroeid en dit vooral met het oog op voortdurende havenuitbreiding. Zo werden op 22 maart 1929 de voormalige gemeenten Oosterweel, Oorderen en Wilmarsdonk, plus nog enkele gedeelten van Ekeren en Merksem bij Antwerpen gevoegd. In 1958 volgden Lillo, Berendrecht en Zandvliet.

De aanhechting van de autonome gemeenten Berendrecht, Zandvliet en Lillo bij Antwerpen ging ruim de algemene fusiebewegingen van de jaren 1977 en 1983 (Antwerpen) vooraf. De voormalige gemeenten werden districten genoemd en kregen een adviserende functie binnen het stadsbestuur. 
Bij de ‘grote fusie ' in 1983 kreeg Berendrecht-Zandvliet-Lillo het statuut van zelfstandig district en werd het gescheiden van het district Antwerpen. Hierdoor kreeg ‘de polder' een eigen identiteit.

Sinds 1 januari 2001 kregen  de districten  opnieuw een bestuurlijke functie. De aanhechting bij de stad Antwerpen (1958) heeft ingrijpende economische en sociale ontwikkelingen met zich meegebracht. De fusie werd indertijd op gemengde gevoelens onthaald. Enerzijds was men bewust van het belang van de grootschaligheid, anderzijds zagen de polderdorpen en –gemeenten hun identiteit teloorgaan. In dit spanningsveld tussen algemeen en individueel belang ontplooiden de voormalige gemeenten Berendrecht, Zandvliet en Lillo zich tot voorbeeldige buren van de grootstad Antwerpen. Er werd een evenwicht gezocht tussen het historische rurale karakter en de havenexpansie.

50 jaar fusiegedachte is niet enkel een belangrijke mijlpaal voor het noorderdistrict, het kan ook een aanzet worden tot een verder debat over de decentralisatie.

Hebt u nu al ideeën die kaderen binnen dit project? Aarzel dan niet en bezorg uw projectvoorstellen, teksten, foto's,... op het districtshuis van Berendrecht aan de Antwerpsebaan 140 of mail ze naar muriel.geel@stad.antwerpen.be

Bron: District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Vorig bericht
 
 
www.zandvlietdorp.be | Contact | Sitemap